• VIET | ENG
  • ×

    Cảm biến nhiệt độ kẹp ống Rosemount ™ 0085

    Cảm biến nhiệt độ RTD Rosemount™ 214C

    Cảm biến nhiệt độ , can nhiệt TC - Rosemount ™ 185

    Bộ chuyển đổi tín hiệu transmiter 4-20mA - Rosemount™ 248